Obowiązki PowerSales

Obowiązki PowerSales

 

Dnia 09 grudnia 2009 roku została zawarta umowa pomiędzy firmą PowerSales International a:

- CCR RELECTRA - Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA,
- VFW REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A.,
- CCR Polska Sp. z o. o.

Umowa dotyczy przejęcia przez Wykonawców, w zakresie wskazanym w Umowie, obowiązków Wprowadzającego wynikających z:

1) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz.U. nr 180, poz. 1495, z późn. zm./.