Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW VFW REPACK:

Z dniem podpisania umowy VFW REPACK przejmuje wskazane poniżej obowiązki Wprowadzającego wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców.

VFW REPACK zobowiązuje się:

1) wykonywać obowiązki w odniesieniu do ilości opakowań i produktów wskazanych przez Wprowadzającego,
2) wykonywać obowiązki informacyjno-sprawozdawcze wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców, a w szczególności przedkładać roczne sprawozdania do marszałka województwa,
3) wnosić opłatę produktową zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w przypadku, gdy nie wykona należycie obowiązku przejętego od Wprowadzającego,
4) przejąć od Wprowadzającego obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców, w wielkości wskazanej przez Wprowadzającego.